Gallery

Israeli’s met verskillende perspektiewe

In die middel van ons termyn, het al sewe die EAPPI spanne meer opleiding en blootstelling buite die areas waar ons werk gekry.  Ons het met Israeli vredesorganisasies gepraat, asook met ‘n (onwettige) Israeli setlaar.

Hier is ‘n paar foto’s:

Ons vertrek Sondagoggend opgewonde vanaf Yanoun – Eduardo (links), Ghassan ons vriend, kontak, vertaler en taxi-bestuurder (middel) en Ueli (regs)

‘n Gesprek met Michael, hoof van Breaking the Silence – ‘n groep veteraan Israeli soldate wat vrede nastreef.

By die Suid-Afrikaanse verteenwoordigende kantoor in Ramallah.  Hier is ek, Mpumi, Zodwa en Alicia by SA Ambassadeur Makalima.

Die gesprek met Ruth Hiller van New Profile was fassinerend. Sy is deel van ‘n Israeli vredesorganisasie wat jongmense help om kwytskelding van militere diensplig te verkry.

 

Bob Lang, voorheen van die VSA maar nou setlaar van Efrat by Bethlehem, is  hoof van die Efrat godsdienskomitee. Hy ontvang gereeld toeristegroepe en het ook met ons gepraat.

Kort voor lank haal Bob ‘n kaart uit om te verduidelik hoe klein (die supermoondheid) Israel is en dat al die grond deur God aan die Jode beloof is.

Hy verduidelik dat die heuwels waar daar tans (onwettige) setlaarsdorpe is, “leeg” was. Hy laat na om te noem hierdie heuwels (en setlaarsdorpe) is binne die grondgebied wat die VN aan Palestina toegestaan het in 1948 en dat Israel dit volgens die Geneefse Konvensie nie mag benut nie.

As hulle (die Palestyne) kan bewys dat hulle die grond besit, sal ons meer as gelukkig wees om dit van hulle te koop“, vertel hy. Hoekom noem hy nie dat die VN in 1948 die grond aan die Palestyne toegewys het nie? Die VN se stappe teen Israel lei  tot niks nie, want die VSA veto telkens (ten minste 14x al) optrede teen Israel.

Ons streef vrede na. Ons moet hier leef want Abraham het op hierdie grond geloop. Ons hoop om verder uit te brei. Ek glo in ‘n een staat oplossing – die staat sal Israel wees. Dit sal vrede bring gebaseer op gelykheid.” Gelykheid? Wie besluit wat is gelyk? En geregtigheid? Watter soort vrede? Vir wie? Ek skat dis die soort praatjies wat toeriste se harte sag maak vir Israel se wandade.

Oor die meer as 750 000 Palestynse vlugtelinge van 1948 sê Lang: “‘n Mens kan nie na 60 jaar nog ‘n vlugteling wees nie – they must get over it“. Verstaan ek reg – mense wie se voorgeslagte nog nooit in Israel gebly het nie, mag “terugkeer” solank hulle Joods is, maar mense wie se voorgeslagte terugstrek na die tyd van Ou Testament en nie Joods is nie moet voert en is nie vlugtelinge nie?

Terug in Jerusalem ontmoet ons nog mense…

Tim Williams van die Kwartet (links) en EA Jan-Egil Berg in gesprek. Op ons vraag aan Tim oor wat in die pad van vrede staan, was sy antwoord dadelik: “Sonder twyfel Israel se besetting van die Palestynse gebied.”

Daar was selfs tyd om vinnig toeris te speel in Jerusalem…

Skemer in die tuin van Getsemane – ‘n wonderlike, wonderlike ervaring vir my. Hierdie olyfboom is 2000 jaar oud!

Jerusalem: die ou stad se muur.

Wat ek nie hier genoem het nie, is:

Ons gesprekke met spesialiste oor Christen-Zionisme, ons fantastiese gesprekke met die Israeli vredesorganisasies Peace Now en The Other Voice asook met iemand van die Arab Minority Rights in Israel.  Ek hoop om later iets hieroor in die media te doen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s