Op soek na die waarheid

Op die vyftigste dag van die uitmergelende 2014 konflik tussen Israel en Gaza het ‘n groepie van vyf kerklidmate na ‘n DVD, Roadmap to Apartheid gekyk. Dié lede van die Fontaineblue Gemeenskapskerk (lid van die NG Kerk) wou graag meer verstaan van die konflik tussen Palestina en Israel. Dit mag onbeduidend klink – dit was immers net vyf mense. Tog het ek geleer dat ‘n verskuiwing in persepsies juis so kan begin – met een of twee mense wat kritiese, eerlike vrae vra.

DSC_0105

So skryf Ds Johan Pieters, leraar van die gemeente, op Fontianeblue Gemeenskapskerk se webblad oor die rol van Afrikaans-sprekende witmense en die soeke na waarheid:

Soos dit met hierdie kontroversiёle sake gaan is daar soveel mense, soveel menings. FGK se styl met kontroversiёle sake (soos homoseksualiteit, die bestaan van die bose, Belhar, saam-woon en die huwelik) is om te erken dat daar verskillende standpunte is. Ons glo ons taak is om te probeer om mekaar te verstaan, en dalk so ‘n gemeenskaplike konsensus te ontwikkel. Gesprek oor Israel-Palestina is dus ook nodig.

Wat het ek so ver geleer deur na die DVD te kyk en daaroor met mede-lidmate te gesels?

Dit het algemeen geword om Israel se optrede “Apartheid” te noem. Blykbaar is Sen. John Kelly die persoon wat eerste keer die vergelyking getref het, maar dr. HF Verwoerd het al in die 60’er jare al oor Israel as ‘n Apartheidstaat gepraat. Die video gebruik ons Apartheidsgeskiedenis om die Israel-Palestina konflik, en die impak daarvan op mense, in perspektief te stel.

Die eerste saak is dat ons, veral Afrikaans-sprekende wit mense (jammer vir die etiketering), hierdie konflik moet probeer verstaan. Ek is oortuig dat ons nie net anders na ons eie geskiedenis gaan kyk nie – en daarmee bedoel ek nie dat ons onsself nou nog meer moet treiter en aan self-veroordeling moet deelneem nie. Ek dink ‘n poging om die konflik te verstaan kan ons selfs help met ‘n stuk genesing en perspektief oor wat met ons gebeur het, insig in wat ons blindekolle was. Die vrug kan wees dat ons met groter deernis na albei partye se posisie kan kyk.

Die tweede saak wat my bybly, is die vraag na die waarheid. Hoe kies ek “kant” in ‘n situasie waar daar soveel teenstrydige perspektief en aansprake op feite is? Feite wat ek baie moeilik kan kontroleer. Vir my lyk die antwoord dat ek ‘n geloofskeuse moet maak. So ‘n geloofskeuse het nie te doen met ek “glo” Israel, of ek “glo” Hamas is “reg” nie. Dit het te make met ‘n keuse wat versoenbaar is met ons Godsbegrip – wat natuurlik self ook nie ‘n eenvoudige saak is nie. Die geloofsuitspraak wat ek maak is: “Ek glo dat God ‘n God van lewe is”, daarom moet ek wat die saak betref keuses maak wat “lewe” sal bevorder. Met lewe bedoel ek nie maar net fisies lewe nie, maar ‘n lewe wat met waardigheid geleef kan word, in gehoorsaamheid aan ‘n roeping, met betekenis en ideale geleef kan word – natuurlik sluit dit in dat daar ook toegang moet wees tot die middele om so ‘n lewe te kan leef.

Ek dink nie dat die konflik vir enige burger van Israel of Palestina ‘n moontlikheid van so ‘n lewe bied nie. Die konflik is ‘n konteks van dood vir albei groepe – net soos Apartheid ‘n konteks van dood was vir wit en swart in Suid-Afrika. Ek is wel oortuig dat (selfs al is die DVD net 50% akkuraat) die Palestyne in hierdie konflik die weerloses is, en dat God op ‘n “besondere manier” (as ek Belhar se formulering mag gebruik) aan die kant van die armes, swakkes en weerloses is. Die sterker een, die een met die mag in hierdie konflik is Israel. Hulle word deur God geroep om aan God se kant te wees, m.a.w. om saam met God by die Palestyne te staan.

Hierdie konflik is veel meer as net ‘n reaksie op “Hamas het drie Israeli tieners doodgemaak, en daarom het Israel gereageer.” (Terloops dit is nog ‘n ope vraag of dit regtig Hamas was wat die tieners doodgemaak het!) Dit is ‘n dekade-oue konflik oor saam-leef en saam-bestaan, dit is ‘n konflik oor aspirasies en vrese, oor vryheid en veiligheid, oor identiteit en mens-wees. Dit is dalk so eenvoudig soos: Hoe kyk ek na jou? Is jy ‘n mens of nie, iemand of ‘n niemand?

DSC_0229

Die foto’s in hierdie stuk is in Oktober 2011 geneem in die Wes-Oewer, Palestina. Die fotograaf is Jan-Egil Bergh van Noorweë wat destyds saam met my menseregte-oortredinge gemoniteer het. (EAPPI is ‘n program van die Wêreldraad van Kerke. EAPPI program = Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel.)

DSC_0204

Status

South African Muslims reject violence in the name of Islam

 

coexist

It is increasingly important and urgent for people of different faiths to stand together against a destruction of the sacredness of humanity. Let us who share the same values, take hands. As a Christian I support and have signed this petition by South African Muslims.

You too can sign their petition by clicking on this link.

Here is their full statement:

As South African Muslims, we reject the actions of groups that have adopted murder, kidnapping and violence against innocent people, the destruction of schools, sacred spaces and forced conversions, in the name of Islam. These include Boko Haram, Al Shabab, Al Qa’eda, and more recently, the “Islamic State”.

We stand in solidarity with Christians, Yazidis, Jews and Muslims who have been forced to leave their homes, and have experienced terror and trauma at the hands of those who claim to speak for Islam, but are behaving in a manner contrary to the tenets of our faith.   We are proud Muslims who stand for justice. We stand with communities that have been divided, with women who have been raped, with churches that have been razed. We stand with children that have known nothing but war, and death. We condemn the action of groups that use the religion of Islam to justify their brutality against innocent men, women and children of all faiths.

We acknowledge the legitimate concerns of groups that have been economically and politically marginalised, but call for political reform based on inclusivity. We also believe that military intervention, led by the U.S government, is inappropriate and more harmful. We call for the responsible use of terms like “jihadist” or “Islamist”. The human rights abuses perpetrated by these terrorists and killers have nothing to do with the concept of Jihad which is to “struggle” or “strive” for goodness. Their behaviour is contrary to Islam’s teachings, and are repugnant to Muslims worldwide.

The Islam that we know and love is centred on values of justice, mercy and compassion. It stands in solidarity with all people facing persecution.    These organisations – and the states that sponsor them – do not act in our name. We reject this hijacking and misrepresentation of Islam’s teachings. We further reject all forms of sectarianism – in the South Africa that we love, and in majority Muslim countries.      “Remember that people are of two kinds; they are either your brothers in religion or your brothers in mankind.” –  Ali ibn Abu Talib, Muslim caliph and son-in-law of Prophet Muhammad.

Sign the petition by clicking here.

Jewish Holocaust survivors respond to Wiesel and call for justice in Gaza

40 Jewish survivors of the Nazi Holocaust and 287 descendants of survivors and victims issued a letter this weekend condemning Israel’s actions in Gaza. The letter, with signatories from 26 countries representing four generations of survivors, runs in the Saturday, August 23rd edition of the New York Times:

As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and colonization of historic Palestine.

Elie WieselElie Wiesel

Their letter is in reponse to a statement by Elie Wiesel, the Nobel prize-winning author, and Shmuley Boteach, an outspoken American-born Orthodox rabbi. An advert jointly written by Wiesel and Boteach called on David Cameron and other political leaders “to condemn Hamas‘ use of children as human shields”:

Elie wieseA part of the advertisement

The advertisement by Wiesel and Boteach was carried in US newspapers, including the New York Times, Washington Post, Wall Street Journal and the New York Observer. It compares the murder of children during the Holocaust to Hamas’ actions in Gaza. The Times of London declined to run it and the Guardian published a response for free. In an open letter on its website, the Stop The War coalition, the UK anti-war organisation, described the advert as a “wildly inaccurate and inflammatory advert from supporters of the state of Israel branding Palestinians opposing Israel in Gaza as ‘child killers’.”

The Holocaust survivors in turn expressed their dismay over Israel’s assault and misrepresentation of their shared history. Liliana Kaczerginski, daughter of a Vilna ghetto resistance fighter, said:

What Israel is doing goes against everything that my father fought for; it is a violation of my family’s memory and I am proud to honor them with my signature.

Hajo Meyer, a survivor of Auschwitz who lives in the Netherlands expressed outrage at the racism coming out of Israel:

The dehumanization of Jews is what made possible the Nazi genocide. In the same way, we are witnessing the escalating dehumanization of Palestinians in Israeli society.

 In their response letter, the survivors write:

We are disgusted and outraged by Elie Wiesel’s abuse of our history to justify the unjustifiable: Israel’s wholesale effort to destroy Gaza and the murder of more than 2,000 Palestinians, including many hundreds of children.

Dr Hani Jamah, a Palestinian living in California who lost 30 family members in an Israeli bombing said:

When Israel started it’s bombardment of Gaza, I turned on the news and discovered that 30 of my aunts and cousins had died in a single bomb blast. Joining my voice with 40 survivors of the Nazi genocide adds power to our call that we must work together to bring justice to Gaza.

Said Monadel Herzallah, who is part of the US Palestinian Community Network and has family in Gaza:

With the growing number of people around the world holding Israel accountable for its genocidal crimes, I applaud the courageous statements by holocaust survivors and their families being on the right side of justice,”  “Our children and grandchildren inside of Gaza deserve a life of believing that Never Again means Never Again for Anyone, Anywhere, Anytime.

Raphael Cohen, grandson of survivors who lives in the United States, called on people to take action to demand justice for Palestinians:

It is my own government paying for this violence. When governments won’t do what’s right, individuals and communities must speak out. That’s why I support the Palestinian call for boycott, divestment, and sanctions.

The signatories hope that their letter will strengthen the claim that the legacy of Jewish suffering must mean never again for anyone, least of all, to be used in defense of Israeli violence.

Signatories will be hosting a press conference on Monday, August 25th, 2014 at 11:00 am Eastern Time

[8/22/14 San Francisco, CA]
Press Contact: Lee Gargagliano – survivorsletter@gmail.com

UPDATE ON CHILDREN IN GAZA:

A UNICEF field officer in Gaza reported that to date, 469 chjildren died as a result of violence against Gaza since early July. The report added “there is not a single family in the tiny enclave that has not been touched by the current violence.”

“The impact is has truly been vast, both at a very physical level, in terms of casualties, injuries, the infrastructure that’s been damaged, but also importantly, emotionally and psychologically in terms of the destabilizing impact that not knowing, not truly feeling like there is anywhere safe place to go in Gaza,” Pernilla Ironside, Chief of the UN Children’s Fund (UNICEF) Gaza field office told a press conference at UN Headquarters.

UNICEF has 50 psychologists and counsellors in Gaza reaching out to children directly impacted by loss. They have reached 3,000, but the needs are “staggering” as parents are also in a state of trauma, Ms. Ironside said, noting that today 373,000 Palestinian children need “immediate psycho-social first aid.”

Meanwhile, Defence for Children International Palestine reported how a Palestinian child was used as a human shield by Israeli forces:

humanshield.profile2.21august2014_0Ahmad Abu Raida was only 16 when Israeli soldiers repeatedly used him as a human shield for five days in Khuza’a, southern Gaza

Ramallah, August 21, 2014—Israeli soldiers repeatedly used Ahmad Abu Raida, 17, as a human shield for five days while he was held hostage during Israel’s ground invasion of the Gaza Strip.

Ahmad, from Khuza’a, near the southern Gaza town of Khan Younis, was just 16 years old when he was taken from his family on July 23. He was forced at gunpoint to search for tunnels for five days, during which time he was interrogated, verbally and physically abused, and deprived of food and sleep. Ahmad told DCI-Palestine in a sworn testimony that Israeli soldiers attempted both to extract information from him regarding Hamas members, and recruit him as an informant, before releasing him on July 27.

“The Israeli military has consistently accused Hamas of using civilians – particularly children – as human shields, but this incident represents a clear case of their soldiers forcing a child to directly assist in military operations,” said Rifat Kassis, executive director of DCI-Palestine. “Israeli officials make generalized accusations while Israeli soldiers engage in conduct that amounts to war crimes.”

Ahmad’s ordeal began on July 21, when Israeli tanks entered Khuza’a, a town where Israeli forces allegedly committed war crimes during the the ground invasion of the Gaza Strip. After two days of hiding at home, Ahmad’s family and neighbors attempted to flee intense artillery fire. As they tried to leave, however, Israeli soldiers assembled civilians, separating young men from others.

Ahmad was singled out, detained with his hands tied behind his back, and kicked and insulted by a soldier. His family was released, but lost sight of him as they fled the area.

In the days that followed, despite not being associated with Hamas, Ahmad was interrogated about his political affiliation and the location of Hamas tunnels. He managed to sleep for just two hours on the first night, sitting in a chair with his hands tied behind him. Every day he was made to search for tunnels, including at one point digging under the afternoon sun.

Speaking to DCI-Palestine, Ahmad said, “[The Captain and the soldiers] were walking behind me, with their rifles pointed at me. “Get in and see if there are tunnels or not,” [the Captain] ordered me. They made me search all the rooms for tunnels. Whenever I told them there were no tunnels, they would take me out and search the room themselves.”

Quote

Invitation: Norway’s Dr Mads Gilbert in South Africa

This is not a battle between terrorism and democracy. Hamas is not the enemy Israel is fighting. Israel is waging a war against the Palestinian people’s will to resist. [Israel is waging a war against] the unbending [Palestinian] determination not to submit to the [Israeli] occupation. It is the Palestinian people’s dignity and humanity that will not accept that they are treated [by Israel] as third, fourth, fifth-ranking people.

These are the words of Norwegian surgeon Dr Mads Gilbert.

  mads 2

While working treating the injured and wounded in Gaza’s Al-Shifa Hospital in the Palestinian Gaza Strip Dr Gilbert wrote a gut-wrenching open letter on his experiences in Gaza. It was published in The Independant. (Read my post on it here, and the letter in the newspaper here.)

mads 3

Even better –  attend one of Dr Gilbert’s talks in South Africa:

 

TUESDAY, 26 AUGUST AT 19H00
TYPE: Public Event
CITY: Johannesburg
GUESTS: Dr Mads Gilbert (Norway); Dr Aaron Motsoaledi (South African Minister of Health, TBC); COSATU President, Sidumo Dlamini; Dr Shereen Usdin (StopTheJNF and BDS South Africa) and others
VENUE: Protea Auditorium, STH Building, Bunting Road Campus (off Annet Road), University of Johannesburg, Auckland Park, Johannesburg
HOSTED BY: Channel Islam International, BDS South Africa, Cosatu, UJ PSF, SA Medical Association
COST: Free
CONTACT: 0740543826

———-

WEDNESDAY, 27 AUGUST AT 12H00
TYPE: Public event
CITY: Durban
GUESTS: Dr Mads Gilbert (Norway)
VENUE: Cane Growers Hall, ML Sultan Campus, Durban University of Technology
HOSTED BY: Channel Islam International, BDS South Africa, SA Students Congress (SASCO DUT) and DUT Student Representative Council
COST: Free
CONTACT: 0740543826

———-

WEDNESDAY, 27 AUGUST AT 18H00
TYPE: Fundraising Dinner
CITY: Durban
VENUE: NMJ Islamic Centre, Durban
HOSTS: Channel Islam International, BDS South Africa, KZN Palestinian Solidarity Front, Islamic Medical Association (IMA)
COST: R300
MORE INFO AND TO PURCHASE TICKETS: 0312081898 or 0312082529

———-

THURSDAY, 28 AUGUST AT 11H00
TYPE: Public Event
CITY: Cape Town
VENUE: 1H, Public Health Building, University of the Western Cape
HOSTS: Channel Islam International, BDS South Africa, UWC Palestine Solidarity Association
COST: Free

———-

THURSDAY, 28 AUGUST AT 19H00
TYPE: Public Event
CITY: Cape Town
VENUE: Molly Blackburn Auditorium, Upper Campus, University of Cape Town
HOSTS: Channel Islam International, BDS South Africa, UCT PSF
COST: Free
CONTACT: 0820619674

———-

FRIDAY, 29 AUGUST 10H00
TYPE: Seminar
CITY: Pretoria
TIME: 12h00
VENUE: HW Snynam Building University of Pretoria Medical Campus , Gezina
HOSTS: Department of Family Medicine
CONTACT: 0726370386

———-

FRIDAY, 29 AUGUST AT 19H00
TYPE: Main Fundraising Dinner for Gaza Ambulance Drive
CITY: Johannesburg
VENUE: LifeStyle Centre, Fordsburg, Johannesburg.
HOSTS: Channel Islam International and Purple Bandage
COST: R250
TICKETS: Click here for more information on this event.

———-

SATURDAY, 30 AUGUST
Dr Mads Gilbert to participate in national day of action against Woolworths as part of #BoycottWoolworths campaign

 

In commenting on the 2014 cycle of Israeli attacks on Gaza, Dr Gilbert added:

In 1938, the Nazis called the Jews ‘Untermenschen’, subhuman. Today, Palestinians are treated as ‘Untermensch’, as subhumans who can be bombed, killed, slaughtered by their thousands…however, solidarity is a powerful weapon…join the boycott, divestment and sanctions against Israel campaign…Israel is more isolated than ever and they deserve to be.

mads

Dr Mads Gilbert is a specialist in anesthesiology, the head of the emergency medicine department at the University Hospital of North Norway and has been adjunct professor of emergency medicine at the University of Tromsø since 1995. Gilbert is in South Africa on a Channel Islam International and BDS South Africa speaking tour between Tuesday the 26th of August and Saturday the 30th of August.

The war of words in uncovering the truth about Palestine: Edwin Arrison and Charles Villa Vicencio

In South Africa, apartheid propaganda was ultimately cracked by the alternative media and some brave local and international journalists. This article was written by two leading South Africans:

The Power of Truth in Palestine

by Edwin Arrison and Charles Villa Vicencio

edwinEdwin Arrison

charles

History has a capacity to repeat itself, as seen in much of the media reporting on Israel’s attacks on civilians in Gaza and, now, the West Bank. The first casualty of war is invariably truth, driven by the spin of the aggressor. Writing in a different situation, the late Chinua Achebe observed: “Until the lion learns to speak, the tales of hunting will always glorify the hunter”. The level of energy expended by Prime Minister Benjamin Netanyahu, the Israeli Defence Force and their acolytes around the world in ‘explaining’ Israeli aggression is reminiscent of the response of the apartheid government to the atrocities of its forces during the anti-apartheid struggle. Remember the bluster of PW Botha and the Muldersgate Information Scandal?

Apartheid propaganda was ultimately cracked by the alternative media and some very brave journalists in the mainstream media at home and abroad. Public opinion slowly began to change and today fewer and fewer people claim ever to have supported apartheid! This came at a huge cost. The Sowetan was banned in 1977 and its editor Percy Qoboza imprisoned. The Rand Daily Mail was closed in March 1985 and Anton Harber started the Weekly Mail, now Mail & Guardian. Max du Preez and Jacque Pauw launched the Vrye Weekblad in November 1988, which was driven into bankruptcy in February 1994 by legal costs that rose from defending its accusation that poison was being supplied to the security police to kill activists. Numerous community newspapers were banned or driven out of business.

The power of the pen penetrates slowly but ultimately undermines mainstream propaganda. It succeeds even when it fails. In the words of Emily Dickinson, “the truth must dazzle gradually … or all the world would be blind.”

The Standing for the Truth campaign in the 1980s exposed the abuses of the South Africa security forces. Groups within the church prayed for the “downfall of the government” in a high-profile campaign, the Belhar Confession declared apartheid to be a heresy in 1982 and the 1985 Kairos Document exposed the hypocrisy of both “church theology” and the use of religion in “state theology” to justify apartheid and security force atrocities. Grassroots South Africans were mobilised, calling for the country to be made ungovernable. The boycott of South African goods, a ban on the sale of weapons to the South Africa state and an economic disinvestment campaign spread around the world. Eventually, even Margaret Thatcher’s government in the United Kingdom and the Reagan administration in the United States of America (USA) called the South African government to heal – primarily, out of self-interest as street protests, campus unrest and boardroom challenges intensified.

Signs are beginning to emerge of similar trends against Israel’s recalcitrance and claims of war crimes and crimes against humanity. The Anglican Prayer Book includes liturgy for the renewal of baptismal vows that calls us to turn our backs on the “father of all lies”. The unmasking of truth is a requirement for Christians who seek to live out their baptismal promises.

The spread of technology on a mass scale constitutes a major step forward in the pursuit of peace, with Twitter and Facebook opening the way for new levels of “Citizen Journalism”. This helps to counter some of the propaganda that undermines the quest for truth, with several sites committing themselves to valuable fact-checking on media releases that accompany the episodes of violence in Gaza – as well as reports on social media. Someone observed: “You are entitled to your own opinions but not to your own facts!”

The struggle for press freedom in Israel and among Israelis living abroad continues, and the response of spokespersons for the Israeli government intensifies against them. Responding to the January 2009 Gaza War, Gerald Kauffman, a prominent back-bencher in the British parliament, whose parents fled Poland and whose ailing grandmother was shot dead in her bed by Nazis, insisted that she “did not die to provide cover for the killing of grandmothers in Gaza”. He was branded a self-hating Jew at the time, but undeterred and exasperated, he has liked the current activities of Israeli soldiers to those of the Nazis. The strident voice of Israeli historian, Ilan Pappe, is similarly dismissed in his exposure of the abusive use of religion to promote ultra-nationalist propaganda by some Zionists “who do not believe in God but believe [God] gave them Palestine.” The language-game intensifies and the list of ‘self-hating Jews’ grows ever-longer. Someone recently indeed suggested that even Jesus Christ would today have been called a self-hating Jew and anti-Semite.

There are also brave journalists that in balanced and restrained ways expose the atrocities of the Israeli invasion in a graphic manner. Channel Four’s Jon Snow describes the impossibility of not killing children as Israeli bombs and mortar-fire are used in Gaza City and its surrounds, hitting schools, make-shift clinics and UN facilities. The Washington Post reports on Israeli reservists refusing to be part of the invasion. The increase of such reporting in the United States of America, the European Union and the Gulf States has led to marches and protests in the major cities in these countries. This ultimately increases the pressure on pro-Israeli governments to rethink their support for Israeli violations of Palestinian human rights and political integrity.

In the meantime, the war of words, accusations and counter-accusations continues, while desperate deeds multiply. This is a context within which one asks why Hamas continues to fire rockets into the steel dome protecting Israel. It is a strategy that Israel exploits to its own benefit. The overkill of Israel in the slaughter of civilians is, however, even more perplexing. Palestinian children, who have never know peace in their entire lives are being killed, parents and family members fight back and a generation of desperate young people is being socially-engineered into determined enemies of Israel. With each child killed, a new wave of retaliation is unleashed.

The old adage that if you have the capacity to tell a lie consistently enough, it will be regarded as the truth, is only partly true. The Israeli propaganda war is being increasingly undermined by the ‘tales of the hunted’, as was the case in media reports of the killing of Hector Peterson, Ashley Kriel and other brave martyrs in the South African struggle.

The reality is that there are more Western interests at stake in the Middle East than there are in South Africa, tucked away on this southern tip of Africa. It is also clear that some Gulf States are offering support to Israel as a way of pursuing their own interests in the broader Sunni-Shite conflict. These realities make the Palestinian conflict a more difficult one to overcome than the struggle against apartheid. War, violence and slaughter is likely to ebb and flow in Palestine for the foreseeable future and this has a capacity to wear down even Israel’s loyalist supporters. It is not going to go away until Palestinian human rights are recognised, borders are opened and the democratic rights of Palestinians are recognised in the land of their birth. The apartheid government was forced to concede this reality.

So what is the way forward?

  • Support for an unconditional cease-fire between Israel and Palestine, executed under even-handed international supervision, with an irrevocable timetable for delivery on the lifting of the Israeli siege, the opening of borders and the beginning of a peace process in an ever-intensifying conflict.
  • An immediate start of unconditional negotiations between the authentic, elected leaders of both Israel and the Palestinians, which includes Hamas. Like them or not, Hamas won the 2006 Palestinian Legislative Council (PLC) elections, and currently Hamas and the Fatah faction of Palestinian Authority are exploring rapprochement initiatives.
  • The exposure of the truth underpinning a conflict that has endured since 1946. This needs to include the squeezing of Palestinians into ever-smaller pieces of land, reminiscent of South African Bantustans.
  • The end to Jewish settlements on the West Bank. Israel already occupies 78% of what was formerly called Palestine, while continuing to build illegal settlements on the West Bank. This squeezes the Palestinian people out of their own land, making a two-state solution increasingly impossible.
  • Solidarity with the Palestinian people as reflected in the Palestinian Kairos Document.
  • In the absence of an agreed seize-fire, accompanied by a timetable for lasting peace, there needs to be unqualified support for the boycotts, divestment and sanctions (BDS) campaign. This is one of the few viable ways of supporting the non-violent campaign of the Palestinian people. Failure to do this makes us complicit in the violence that continues to unfold in Gaza and the West Bank.
  • Remembering that the United Nations declared apartheid to be a crime against humanity, campaigns need to be intensified to ensure that Israel’s policies in the occupied territories are dealt with in a similar manner.
  • Truth, resistance, solidarity and unfettered negotiations are limited endeavours. They offer no quick-fix. They do provide a modest alternative to war. What is clear, is that the churches have a responsibility to stand with people of other faiths and all people committed to truth and human dignity to affirm the words of Nelson Mandela: “We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.” We can say no less, and commit ourselves to act accordingly.

The Geo-Strategic significance of Gaza

Ordinary citizens in all parts of the world without exception, want radical changes in the way the global commons is governed: politically, economically, financially and socially. There is a deep discontent with the “the way the world is organized and works”.

Andre ZAAIMAN

PONDERING POINTS: Short, quick-and-dirty pieces of thinking out loud

PP1: The The Geo-Strategic Significance of Gaza

©Andre ZAAIMAN 2014

“Thus in the beginning the world was so made that certain signs come before certain events.”  

Cicero

The current violent assault by Israel on a territory (Gaza) and a people (Palestinians) that it has displaced and occupies – and on Hamas in particular – has, at a tactical level, its domestic roots in the 2005 unilateral “withdrawal” of Israel from Gaza by the then Government of Ariel SHARON. It signaled the end of the “peace process” which had already by then, especially following the 1995 murder of Yitzhak RABIN by a fellow Israeli Jew and the death of the Palestinian leader Yasser ARAFAT in 2004 – a year after the 2003 US invasion of Iraq – started to morph from a real peace process into a mere extension of war-by-other-means.

As…

View original post 2,790 more words

Status

South African march for Palestine: all expectations exceeded!

We hoped 100 000 people would join the march for Gaza on 9 August 2014. We were wrong!

While an accurate number of participants is not readily available, a Mail & Guardian photographer in attendance estimated there were “well over 100 000, possible even close to 200 000 people”. There is no doubt that the massive march was one of the biggest, if not the biggest, the city has ever seen.

People came from different parts of the country – Benoni, Lenasia, Johannesburg, Durban, Pietermaritzburg, Port Elizabeth and many other places. When the first marchers were half way up Adderley Street in the city centre, the tail had still to leave the starting point in Keizergracht.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

What a day. Imagine all these women, men and children walking side by side, singing together….”we are marching, we are marching, we are marching…..” and chanting “free Palestine!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Whilst the city started to fill up with people hours before the march started, the organising committee gathered at the St George’s Cathedral in the city bowl to pray before the proceedings:

OLYMPUS DIGITAL CAMERATwo members of the National Coalition for Palestine’s (NC4P) steering committee with the Palestinian Ambassador to South Africa. From left to right: Moulana Abdul Khalique Allie from the Muslim Judicial Council, Rev Edwin Arrison from Kairos Southern Africa, Abdel Hafiz Nofal from the Palestinian Embassy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

As we left the St George’s Cathedral to join the procession in Keizergracht, the streets not earmarked to be part of the march, were already lined with protesters:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nobel Laureate, retired Archbishop of Cape Town, Desmond Tutu, talked to the audience in his own special way before we marched:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

He accused Israel of behaving like a “barbaric bully” in Gaza. He also said that violence leads to violence, and rejecting the oppressive Israeli regime does not mean rejecting Jews. “We are not against Jews” he said as the crowd cheered him.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We were indeed joined by a group of Jews – also to the loud cheer of the crowd:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The march was led by cyclists, a brigade and drummers.

“We’re from Burundi, but we’ve come to add our voices,” said the spokesman of the drummers, who wore a T-shirt with the words “Africans understand colonialism” emblazoned across the front.

 

CTGazaMarch-20140809-lead

CTGazaMarch-20140809-3_0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

On our arrival at the South African Parliament, we handed our petition to Mr Mandla Mandela, a member of Parliament. We asked for decisive action from the South African government against the Israeli attacks, killings, displacement and destruction of the Gaza Strip; and an international inquiry into the conduct of the Israeli forces in targeting and destroying humanitarian infrastructure in Gaza. Several speakers also asked for the Israeli Ambassador to be expelled.

We as South Africans expressed our unity with Palestine. As a colleague said, maybe our government has not yet cut ties with Israel, but the people of this country have done so. The boycott of Woolworths also continues.

The peaceful, disciplined march was without any incidents. It was organised by the newly formed National Coalition for Palestine (NC4P) which consists of 30 religious and civil society organisations, trade unions and political parties.

nc4p logo

South African boycott of Woolworths

In South Africa, the retail giant Woolworths is the favourite store for many – people fall in love with Woollies. Why then an urgent call from the National Coalition  for Palestine (NC4P) to boycott them?

 woolworths

6 August 2014

PRESS RELEASE: NATIONAL COALITION FOR PALESTINE CALLS FOR FULL BOYCOTT OF WOOLWORTHS STORES IN SOUTH AFRICA

More than 30 wide-ranging South African civil society and religious organizations, trade unions, and political parties have come together under the banner of the National Coalition 4 Palestine (NC4P).

We stand in solidarity and in support of justice, equality and freedom for the Palestinian people. We oppose, in the strongest terms, the military invasion of the Gaza Strip and the ongoing Apartheid practices of the Israeli state.

We support the call by the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement to boycott all companies trading with the state of Israel. The National Coalition for Palestine has therefore issued a nationwide directive to effect an immediate boycott of all Woolworths stores in South Africa. The call to boycott is due to Woolworths’ unwavering support for the Apartheid State of Israel, and comes after much research and assessment of the status and level of trade between the chain store and the Israeli state. Woolworths has refused to remove Israeli products from their stores, and proceeds from the sale of Israeli goods funds war crimes against Palestinians. NC4P calls on all South Africans to peacefully picket at all Woolworths stores in South Africa.

Woolworths acknowledges that 0.1 percent of its trade is with Israel and the boycott will prove that the wishes of peace-loving people of South Africa should be dearer to Woolworths than its current trade relations with an oppressive colonial state. We call on the directors and shareholders of Woolworths to heed the call of the freedom loving South Africans and the uneasiness of their staff and end all business dealings with Israel. The National Coalition for Palestine further endorses the BDS movement of South Africa in its strategic campaign that includes a boycott against G4S security, Dead Sea Products and Sodastream.

The NC4P will be issuing further directives to the community following research and assessment of other companies in South Africa trading unashamedly with the warmongering state of Israel.

Issued by the National Coalition for Palestine.

For media interviews and statements, please contact:

Muhammed Desai
NC4P Spokesperson
Ph: 084 211 9988
e-mail: mdesai@bdssouthafrica.com

Kwara Keka
NC4P Spokesperson
Ph: 072 449 1774
e-mail: kkekana@bdssouthafrica.com

Martin Jansen
NC4P Spokesperson
Ph: 082 870 2025
e-mail: martin@wwmp.org.za

Rev Edwin Arrison
NC4P Spokesperson
Ph: 084 735 1835
e-mail: earrison78@telkomsa.net

Ms. Nabeweya Malick
NC4P Spokesperson
Ph: 083 408 1157
e-mail: pro@mjc.org.za

The world’s writers, poets and journalists condemn Israel’s targeting of specific journalists in Gaza

pen

As a member of PEN Afrikaans who is affiliated with PEN International, I welcome the following statement:

pen gazaSince 8 July 2014, when the Israel Defence Force (IDF) began ‘Operation Protective Edge,’ Israeli forces have reportedly killed seven journalists and media workers.

PEN International condemns the killings and the reported deliberate targeting of certain journalists, media organizations and their infrastructures that have taken place during Israel’s offensive in Gaza.

“Freedom of expression has an invaluable role to play in time of war,” said John Ralston Saul, president of PEN International. “Only through a wide spectrum of reporting can the public come to understand and form opinions on what is happening.”

This wide spectrum of reporting is dependent upon the ability of journalists and writers to function in conflict situations. All governments are obliged to ensure that journalists are afforded their right to protection as civilians in a war zone.

Since 8 July 2014, when the Israel Defence Force (IDF) began ‘Operation Protective Edge,’ Israeli forces have reportedly killed seven journalists and media workers and wounded another fifteen, six of whom were reporting on protests in the West Bank.

The most recent killings occurred on 29 July, when – in separate attacks – the IDF struck the home of Ezzat Abu Duhair, a young correspondent with the Al-Huriya Media Network; he and four members of his family were killed. That same day, Bha’a al Graieb, the manager of the Hebrew news department of Palestine TV was killed by an aerial strike whilst taking his daughter to a hospital in Rafah City.

Media outlets have also been attacked or destroyed during the bombardment, including the offices of the National Media Agency, the offices of Wattan Radio station, the offices of Aljazeera TV and three offices belonging to the Hamas Al-Aqsa TV channel and radio station.

Israel has issued a press release saying that it would not accept responsibility for injury to journalists or damage to equipment suffered during reporting from the field.

International journalists can often alert the IDF to their positions – and so avoid some danger. Not all Palestinian journalists have the means to do this.

The fact that some media serve as propaganda tools does not justify making them a military target. The deliberate targeting of journalists and media outlets is a violation of international law and denies reporters their right to protection as civilians in a war zone.

For more information contact Sahar Halaimzai, Communications and Campaigns Manager: sahar.halaimzai@pen-international.org +44 (0) 207 405 0338

Pen International promotes literature and freedom of expression. Founded in 1921, the global community of writers now spans more than 100 countries. PEN International is a non-political organisation which holds Special Consultative Status at the UN and Associate Status at UNESCO.

To see the article on PEN International’s website, click here.

For more, click here.

Jews against Genocide: Compassionate people from across the globe must protest against Israel

We brought dolls to symbolise the children of Gaza, and tried to bring a glimpse of the horror that Gazans face, to Israel’s doorstep. We hope to show Israel, and the world, the absurd reality of using the memory of one genocide to justify another.

jews against genocide

Their full statement follows:

JEWS AGAINST GENOCIDE

We, Jews Against Genocide, came to Yad Vashem, Israel’s memorial of the genocide committed against Jews, to honor the Palestinian children who are dying in a genocide committed by Jews.

We brought dolls to symbolise the children of Gaza, and tried to bring a glimpse of the horror that Gazans face, to Israel’s doorstep. We hope to show Israel, and the world, the absurd reality of using the memory of one genocide to justify another.

We invite compassionate people from across the globe to join the outcry by staging similar protests in front of Israeli embassies and consulates around the world. Please send pictures of your actions to jewsagainstgenocide1948@gmail.com.

Just as we honor the people who were murdered seven decades ago in Europe because they were Jews, we are here to honor the people who are being murdered at this very moment because they are the indigenous people of this land who are not Jews.

The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide defines Genocide as, “any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; […]“

The children of Gaza, who are being systematically murdered as we write this article, constitute 52% percent of the population under siege in the strip. The vast majority of these children are descendants of refugees from historical Palestine.

In the current round of atrocities committed by the Israel occupation army, so far dozens of children have been murdered in their homes, with Israel’s war-making leadership vowing “much higher costs” on the Palestinian side as the bombing and shelling continues.

The war crimes and crimes against humanity committed in Gaza today are the latest stage of an ongoing campaign of ethnic cleansing and genocide against the indigenous people of this land.

The Jewish State was founded on the Zionist principle of “maximum Jews on maximum land, and minimum Arabs on minimum land”, which was made reality through sixty-six years of continued assault against Palestinians, denying them the right to live freely and peacefully in their historical homeland.

The Israeli regime has turned the beautiful Gaza strip into a densely populated ghetto, with unsafe water, untreated sewage, and insufficient resources and electricity. This ghetto has become a concentration camp, through repeated Israeli massacres in what the Goldstone Report described as an effort to, “humiliate and terrorize a civilian population, radically diminish[ing] its local economic capacity.”

We express our support and solidarity for the Palestinian civil society’s call for Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) against Israel, until it complies with the three basic demands of:

1. Ending its occupation and colonization of all Arab lands and dismantling the Wall

2. Recognizing the fundamental rights of the Arab-Palestinian citizens of Israel to full equality; and

3. Respecting, protecting and promoting the rights of Palestinian refugees to return to their homes and properties as stipulated in UN resolution 194.

Never Again for Anyone – End Israel’s Genocide of Palestinians
Jews Against Genocide (JAG)

Resources:
United Nations, preventing Genocide:http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/genocide_prevention.shtml
Palestinian civil society call for BDS: http://www.bdsmovement.net/call
United Nations, human rights in Palestine and other occupied Arab territories:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf